Klik op een van de onderwerpen

De Rol van Voorzitter
District Commissie Communicatie

Het district 1580 kent een (DCC) en werkt samen met vergelijkbare structuren in andere districten. Dit is een uitgelezen kans voor een bouwer die impact wil hebben op onze communicatiestrategie voor de komende jaren. Naast het verder opbouwen en uitbouwen van het team, is er veel ruimte om naar eigen creatief inzicht deze rol in te vullen.

De doelstellingen van de DCC zijn, zonder volledig te willen zijn, als volgt samen te vatten:

  • Het informeren en enthousiasmeren van clubs en clubleden over activiteiten van het district en over nationale en internationale activiteiten binnen Rotary.
  • Het werken aan imagoverbetering van Rotary in het algemeen en ondersteuning van clubs bij ledenwerving en fundraising.
  • Het ondersteunen van Rotaryclubs in hun communicatie en PR, zowel met kennis, advies en training, als met faciliteiten op gebied van ICT en internet.
  • Het adapteren en verder uitrollen van uitingen uit het Rotary Brandcenter.

Belangstellenden kunnen voor aanvullende informatie contact opnemen via: dg2021-2022@rotary-d1580.nl

Voorzitter Rotary Foundation

Dit is een officiële Rotary-functie die met naam en toenaam wordt opgeven bij Rotary International en leiding geeft aan de TRF-Commissie van ons District. De benoeming tot DRFC is voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van eenmalige verlenging van drie jaar. Bij opvolging dient goedkeuring te zijn gegeven door de DG.

 De TRF-Commissie

Ons district kent een TRF-commissie die al vele jaren de verbindende schakel vormt tussen de internationale Rotary Foundation en de clubs in het district. De commissie doet dit door:

  • Het informeren van clubs/leden over TRF en de hulp die zo mogelijk wordt gemaakt.
  • Promotie van de Rotary Foundation, leidend tot hogere vrijwillige bijdragen van clubs/leden.
  • Het stimuleren van aanvragen voor de District Grants, waarbij zij deze aanvragen coördineert, toekent en uitbetaalt.
  • Het stimuleren van aanvragen voor Global Grants en de begeleiding van clubs daarbij, waarbij bedragen uit het District Fund kunnen worden toegekend.

Belangstellenden kunnen voor aanvullende informatie contact opnemen via: dg2021-2022@rotary-d1580.nl


Rotary’s nieuwste focusgebied:
bescherming van het Leefmilieu

We kunnen er niet omheen: klimaatverandering. Dagelijks worden wij geconfronteerd met grote overstromingen, langdurige periodes van droogte, bosbranden, het smelten van de ijskap, veranderende biodiversiteit en de gevolgen daarvan, zoals armoede en hongersnood, ziekten en pandemieën.

Rotary International en de Rotary Foundation nemen hun verantwoordelijkheid met het 7e focusgebied: Het Leefmilieu beschermen; een prioriteit voor Rotary.


Het succes hiervan is in handen van Rotarians, Rotaracters, Interacters en de partners met wie wij een samenwerking aangaan.


Het Rotary Foundation-seminar 2021 georganiseerd door Harriette Verwey van 4 september was goed bezocht en stond volledig in het teken 7e focus gebied.

.TheBridge2Hope wordt geleid door Rotarian Angélique Koopmans en heeft tot doel om overlevenden van moderne slavernij en uitbuiting te begeleiden met terugkeer naar de maatschappij.


Een prachtig doel dat in grote mate past in het presidentiële initiatief ‘Empowering Girls’. 


Daarnaast heeft het een sterk Vocational element als het gaat om de begeleiding van deze slachtoffers.

Rotary staat nog niet op de lijst van partners. Daar komt hopelijk snel verandering in als één of meerdere clubs de samenwerking gaat zoeken met TheBridge2Hope.

TIME FOR CHANGE

Tijdens een benefietavond in de Haarlemse Philharmonie op 20 september, is bekend gemaakt dat er ruim een ton is opgehaald voor het jongerenprogramma TIME FOR CHANGE.


De financiële steun komt van de Rotary Club Haarlem – organisator van de benefietavond – het VSB Fonds, Stichting Kinderpostzegels, Kinderfonds van Dusseldorp, Stichting Zonnige Jeugd en Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem.


Al sinds 1972 organiseert de Stichting Rotary Vlielandkamp ieder jaar het vakantiekamp voor kinderen die niet met vakantie kunnen, bijvoorbeeld als gevolg van financiële nood of gezinsomstandigheden. Na een onderbreking wegens corona in 2020, kon dit jaar de draad weer worden opgepakt. Maar niet zonder een aantal extra veiligheidsmaatregelen en een uiterst zorgvuldige voorbereiding. Want de veiligheid van de kinderen, de leiding en de Rotarians die de kinderen brengen en ophalen was topprioriteit. Toch is de organisatie erin geslaagd om de deelnemertjes, in een zorgvuldig gecreëerde ‘kampbubbel’, een unieke en coronavrije vakantie te laten beleven.


Jaarlijks gaan vele tientallen kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar, verdeeld over twee perioden van acht dagen, mee naar het eiland Vlieland en hebben daar een onvergetelijke vakantie. De twee kampperioden vallen in het tijdvak half juli tot begin augustus.

In 2022 wordt de mijlpaal van het vijftigste (!) Vlielandkamp behaald. Daarmee is het Vlielandkamp het veruit langstlopende jeugdproject binnen Rotary in Nederland en heeft dit initiatief meer dan vierduizend kinderen op het eiland Vlieland gebracht. 


Vanaf Harlingen begint het avontuur al met een boottocht van ruim anderhalf uur over de Waddenzee naar het eiland. Het kamp staat bol van de activiteiten zoals midgetgolf, het zwembad, een sportdag, een circusworkshop, een barbecue, spotten van zeehondjes op de Waddenzee met supersnelle boten en een kampvuur ’s avonds op het strand. En verder veel met elkaar spelen in de natuur zodra het weer dat toelaat. Er is bewust gekozen voor een kamp zonder internet en computerspelletjes. Samen activiteiten ondernemen en spelen met elkaar staan voorop!


Rotaryclubs in Nederland kunnen ieder maximaal twee kinderen aanmelden voor het kamp en betalen daarvoor per kind een bijdrage in de kosten. Voor de selectie zoeken clubs vaak contact met maatschappelijke instanties in hun omgeving, zoals o.a. Jeugdzorg, Stichting Leergeld, Humanitas, Leger des Heils, voedselbanken en scholen, die veel kinderen uit de bovengenoemde doelgroep kennen. De leden van de Rotaryclubs brengen zelf de kinderen van huis naar de boot in Harlingen en halen ze na het kamp weer op.

Vooralsnog gaat de organisatie ervan uit dat het kamp ook volgend jaar weer gewoon doorgaat. Vanaf 1 december a.s. kunnen kinderen voor het kamp in 2022 worden aangemeld via de website van het Rotary Vlielandkamp.  


Vol is vol, dus noteer de datum in uw agenda en regel uw aanmelding tijdig.

Meer informatie op www.rotary.nl/vlielandkamp.