GEZOCHT VERTROUWENSPERSONEN

We kunnen er niet omheen dat zowel uit werk- als in vrije tijd- situaties van amusement, sport en andere vrijwilligersorganisaties, excessen en ongewenst gedrag steeds meer naar buiten komen. Gedragingen van mensen, waardoor anderen in de knel komen, en waardoor de waardigheid van de mens in de knel komt. Denk aan seksuele intimidatie, discriminatie, fysieke/verbale agressie, pesten, stalking…

De drie generaties Gouverneurs willen daarom Rotarians een weg bieden en de gelegenheid geven om bij een vertrouwenspersoon het in zijn of haar ogen ongewenste gedrag te bespreken.

Verspreid over Nederland wordt dus gezocht naar drie Rotarians die de rol van onafhankelijk vertrouwenspersoon (buiten hun eigen district) op zich willen nemen.

Zij zullen tot taak zullen hebben desgevraagd en op vrijwillige basis slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag een luisterend oor te bieden, en waar gewenst te adviseren over of bij te staan bij verdere stappen, als het slachtoffer hierom vraagt. Een gerichte opleiding tot vertrouwenspersoon of bijv. bemiddelaar is geen vereiste, belangrijker is het kunnen luisteren en het beschikken over empathisch vermogen.

Voel je je aangesproken, en uitgedaagd om op vrijwillige basis, als onafhankelijk vertrouwenspersoon binnen Rotary in Nederland te fungeren, stuur dan een mail met je motivatie en cv naar gouv2021-2022@rotary-d1550.org. Alvast dank voor jullie reactie.