Regio-indeling

De clubs in de regio Amsterdam vormen een belangrijke cluster in ons District, qua aantal clubs, maar ook qua de initiatieven die er worden ontplooid. Door omstandigheden heeft het District de laatste jaren minder dienstverlening kunnen leveren aan de Amsterdamse regio dan gewenst. Belangrijkste reden was het grote aantal clubs in deze cluster, waardoor we minder focus konden bieden. Dit heeft aanleiding gegeven tot een herstructurering van de regio Groot Amsterdam in 3 nieuwe regio’s, met 1 al zittende regio voorzitter, Frank Garnier, en 2 nieuwe regiovoorzitters, Michiel Dumont en Jo Krill.

Er heeft een digitale raadpleging plaatsgevonden, waarin verschillende potentiële indelingen aan de clubs werden voorgelegd. Daaruit is een keuze gemaakt, wat heeft geresulteerd in de huidige indeling.

De nieuwe regiovoorzitters stellen zich graag even voor.

Regio: Zuid-Amsterdam

Ik ben in 2012 lid geworden van RC Rijssen, Overijssel en daar heb ik me als webmaster en organisator van de Beroepenvoorlichting ingezet.

Toen we in 2015 verhuisden naar Amsterdam heb ik me aangemeld bij RC Amsterdam Minerva, een gezellig maandagavond club.
Regio: Amsterdam


Mijn naam is Jo Krill, ik ben trots lid van RC Amsterdam Blauw.

Ongeveer 10 jaar geleden werd ik lid van RC Arnhem waar ik destijds woonde en heb daar een erg plezierige tijd gehad.