District 1580

tst

In deze editie: Onze nieuwsbrief, met de nadruk op onze, is zo goed als de ingebrachte artikelen voor publicatie. Hierbij een oproep aan leden, clubs, commissies etc. om kopij in te brengen. De Nieuwsbrief wordt in de laatste week van iedere maand verstuurd. Er wordt een selectie gemaakt m.b.t. inhoud en relevantie en geschiktheid per uitgave.
2022-08-13
1 pagina
Bekijk deze editie

Edities