Dit Youtube fragment van een aantal jaar geleden geeft heel goed weer waarom onze inzet voor het uitroeien van polio moet worden voortgezet.

Na het zien van het filmpje wordt ook duidelijk hoeveel progressie we inmiddels alweer hebben gemaakt. Op dit moment komt Polio nog maar sporadisch voor in 2 landen: Pakistan en Afghanistan. Let’s drop to Zero.


 Landelijk Vocational Service Seminar
Zaterdag 5 februari 2022

Waar zijn wij eigenlijk mee bezig

Het is tijd voor reflectie
en reflexief handelen

Kijkend naar Vocation verwoord in de 4-Way test kan het niet anders dan ‘Environment’ in de armen sluiten.

Ze omvat immers alle andere Rotary focusgebieden en is zonder een gezond leefmilieu duurzaamheid en rechtvaardigheid wel mogelijk?

Daarom gaat ons 3e landelijke Vocational Service seminar vooral hierover*. Logisch ook na de twee succesvolle voorgangers over respectievelijk Ethiek en techniek (2016)’ en ‘ Integriteit als vitale verbinder (2020)’.

Waarom nu ‘Environment’?

Dit 7e aandachtsgebied is, in tegenstelling tot de overige 6, vooral gericht op de manier waarop wij als Rotarians met ons doen (handelen) en laten (nalaten) hieraan bijdragen.

In het ochtendprogramma presenteert een drietal sprekers vanuit hun speciale invalshoek het thema om in de middag na de lunchpauze in workshops uit elkaar te gaan om het gesprek te hebben met elkaar hoe er als Rotarian inhoud aan te geven in ons werk/ professie. Zo proberen wij het denken (de reflectie) te stimuleren over morele meningsvorming binnen Vocational Service over dit belangrijke maatschappelijke aandachtspunt.

(* In de workshops komen ook nog andere praktische aspecten van Vocational Service aan de orde!)


Toegankelijk voor alle Rotarians en Rotaractors, liefst met introducés en/of potentiële leden.

Natuurlijk gelden de actuele coronaregels van de overheid.


Amsterdamspeld voor
Oud-Gouverneur Jelle Houtsma-Grech


Woensdag 27 oktober 2021, heeft IPDG Jelle Houtsma uit handen van stadsdeelbestuurder Flora Breemer de Amsterdamspeld ontvangen. Hij ontvangt de gemeentelijke onderscheiding vanwege zijn inzet voor de oprichting van Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid (SOOZ), waardoor hij veel heeft betekend voor bewoners in stadsdeel Zuid en in het bijzonder de lhbtiq+ gemeenschap.


Als door en door Rotarian heeft Jelle bij zijn afscheid de kans genomen voor een fundraising ten bate van end polio now met als resultaat een klinkende € 1000


NIEUW IN ROTARY?
NIEUWSGIERIG?
WIL JE MEER WETEN OVER ROTARY?

Schrijf je dan hier in voor de

ONLINE ROTARY NIEUWE LEDENBIJEENKOMST

Dinsdag 30 november 2021 van 19.30 tot 21.00 uur

Op dinsdag 30 november verzorgen de twee toekomstige gouverneurs van ons District, Vincent Somers (gouverneur 2023-2024) en Madelon Schaap (gouverneur 2022-2023) een interactieve online bijeenkomst.


Deze online bijeenkomst is voor nieuwe leden en iedereen die meer wil weten over Rotary en ons District.

LAAT JE INSPIREREN EN
VERGROOT KANSEN VOOR MEISJES

Landelijke bijeenkomst

vrijdagmiddag 19 november

IHE in Delft
Inloop 13.00 uur start 13.30 einde 16.30