Op 2 oktober was er weer een live editie van ons Najaarsfestival in het Sint Michaels college in Zaandam. De opkomst van rond de 130 geïnteresseerden was vergelijkbaar met voorgaande jaren en het programma was gevarieerd. Na de opening van DG Harald Been en de terugblik op clubjaar 2020-2021 door IPDG Jelle Houtsma-Grech, was het tijd voor de Districts Grant Competitie, maar niet voordat een aantal goede doelen extra ondersteuning hebben gekregen vanuit overgebleven gelden van het afgelopen jaar. Zo waren het Tesselhuus, Shelterbox, IHE Delft en End Polio Now, die, na eerdere raadpleging, de gelukkigen waren om iets extras te ontvangen.

DG Harald Been heeft aan de aanwezige Rotarians toestemming gevraagd om het toegekende bedrag aan EPN van Euro 3.476 aan te vullen tot Euro 7.500. Met behulp van de verdrievoudiger van de Bill & Melinda Gates foundation hebben we als District 1580 dus op deze dag €22.500 kunnen bijdragen aan End Polio Now.

Tijdens de Grant competentie konden Clubs binnen ons District voorstellen pitchen tot een maximaal bedrag van Euro 4000, maar niet meer dan wat zelf aan bedrag is geworven of ingebracht. Dit jaar waren dat een tiental projecten en de grote winnaar was Stichting Anne-Bo met een Grant van €4000

Naast het plenaire gedeelte, werd in groepen uiteen gegaan om een zevental door het District verzorgde Workshops bij te wonen.

Het Najaarsfestival staat open voor iedere Rotarian binnen ons District die zich wil laten inspireren en nieuwsgierig is naar wat er in ons District gedaan wordt en leeft. Clubs die mee willen dingen naar een Grant dienen hun voorstel in te dienen voor half augustus. Details hierover volgen nog.


Wij hopen jullie weer te ontmoeten tijdens het Najaarsfestival 2022