President
Rotary International
2021-2022

Een kwart van het Rotaryjaar ligt nu achter ons. Ik ben er zeker van dat ieder van jullie zich volop inzet om Rotary te helpen groeien en meer te bereiken. En ik hoop dat je al jouw steentje hebt bijgedragen aan het initiatief Each One, Bring One door één persoon in contact te brengen met Rotary. 

Denk je nog wel eens aan uw eerste dagen als Rotarian? Dat doe ik vaak – omdat het ontdekken van de kracht van dienstbaarheid mee gemaakt heeft wie ik vandaag ben. Toen ik lid werd van mijn Rotaryclub, richtten onze inspanningen zich op de Indiase plattelandsgemeenschappen, waar mensen zonder toilet leefden, hun drinkwater uit dezelfde vijver haalden als waarin ze baadden en hun kinderen onderwijs kregen onder een boom. De dichtstbijzijnde gezondheidszorg was vaak kilometers ver weg en de voorzieningen waren ontoereikend. Maar nadat Rotaryclubs enkele projecten hadden uitgevoerd, beschikten de dorpen over toiletten, zuiver drinkwater, een klaslokaal voor de jongsten en een gezondheidscentrum in de buurt.

De vonk die Rotary in mij aanwakkerde, dwong mij om verder te kijken dan mezelf en de mensheid in mijn hart te sluiten. Dienstbaarheid werd een manier van leven. Het bracht me tot een levensmotto waar ik nog steeds achter sta: ‘Dienstbaarheid is de huur die ik betaal voor de ruimte die ik op aarde inneem’.

Als je de behoefte voelt om de vonk van dienstbaarheid in jezelf of jouw club weer aan te wakkeren, is oktober – gewijd aan economische en gemeenschapsontwikkeling – een uitstekend moment om dat te doen. Wanneer we ons inzetten om het leven van mensen in achtergestelde gemeenschappen te verbeteren – bijvoorbeeld door middel van projecten voor beroepsopleiding of toegang tot financiële middelen – helpen we lokale economische groei op te bouwen en in stand te houden.

De noden zijn groot. Volgens de Verenigde Naties moet 9 procent van de wereldbevolking (dat zijn 700 miljoen mensen, waarvan het merendeel in Afrika ten zuiden van de Sahara) rondkomen met minder dan 1,90 dollar per dag. Door doorgedreven gemeenschapsontwikkeling en steun aan ondernemers, kunnen we de omstandigheden voor mensen daar en elders helpen verbeteren.

Jouw club kan ook de economische ontwikkeling in je eigen gemeenschap bevorderen door de mogelijkheden voor beroepsopleidingen via plaatselijke scholen uit te breiden, samen te werken met kredietverstrekkers om de toegang tot financiële diensten te verbeteren, of in zee te gaan met een non-profitorganisatie die middelen ter beschikking stelt van ondernemers en hen contacten bezorgt in het bedrijfsleven.


Natuurlijk is het ontwikkelen van sterke gemeenschappen onmogelijk zonder een goede volksgezondheid. Op 24 oktober, de Werelddag tegen Polio, vieren we onze enorme vooruitgang in de strijd tegen deze ziekte. Maar we weten ook dat de campagne nog niet voorbij is. We hebben nog steeds jouw hulp nodig bij fondsenwerving en bewustmaking, om ervoor te zorgen dat àlle kinderen worden ingeënt tegen polio. Laat deze belangrijke dag niet onopgemerkt voorbijgaan en doe een gift via endpolio.org/world-polio-day.


Dienstverlening is voor mij al mijn hele leven lang een zegen geweest. Ik weet dat hetzelfde geldt voor velen van jullie. Doe zoals ik en word een goede ‘huurder’ van onze planeet door anderen te helpen zichzelf en hun gemeenschap te verbeteren.