November 2021

Ik wilde de persconferentie van de afgelopen vrijdag even afwachten voordat ik deze tekst zou schrijven, om met meer detail te weten wat de consequenties zullen zijn voor ons als Rotary. Op het eerste gezicht leek het mee te vallen, als gekeken wordt naar wat nog mogelijk is tot 17 uur wat betreft horeca en evenementen. Na nadere bestudering, wordt het wel heel lastig om nog fysieke bijeenkomsten te organiseren als je bijvoorbeeld geen dagclub bent. Hetzelfde geldt voor evenementen, gezien de regel dat maximaal 1/3 van de capaciteit van een locatie mag worden gebruikt.

Het is meer dan vervelend om te moeten constateren dat we na maart 2020 en meerdere lockdowns later, weer in deze situatie terecht zijn gekomen. De aantallen infecties zijn hoger dan ooit en de opnames in ziekenhuizen nemen toe. Dit blijft de komende tijd zo, gezien de tijdscycli waar we zo langzamerhand aan gewend zijn geraakt van infectie, naar ziekte, naar uiteindelijk IC opnames en de lange ligduur aldaar.

Jelle Houtsma-Grech als DG en ik destijds als DGE, waren in het vorige Rotaryjaar zeer trots op onze clubs, omdat we zagen dat er heel veel werd gedaan om toch onderling contact te houden en acties te ondernemen. Dit, ondanks alle beperkingen die er waren op onze contactsport pur sang. Ook al duurt Corona al heel lang, toch hoop ik op dezelfde actiebereidheid en flexibiliteit in deze nieuwe lockdown periode. Er zullen manieren zijn om toch Rotary te blijven beleven, waarbij we kunnen teruggrijpen op wat we eerder hebben geleerd.

Ik wil de clubs wel manen om voorzichtig te zijn en niet de grenzen op te zoeken. Als gouden regel kan worden aangehouden dat Rotary zich altijd minimaal aan de lokale regelgeving houdt, maar meestal strikter is in de naleving in het kader van de voorbeeldrol die we willen vervullen voor de gemeenschappen waarin we actief zijn. Daarnaast staat onze organisatie voor vaccineren als oplossing voor (infectie)ziekten. Onze leidende rol m.b.t. polio vaccinatie campagnes geeft daar blijk van.

Ik hoop dat alle clubs die decemberacties in voorbereiding hadden, deze door kunnen zetten. Desnoods in aangepaste vorm. Verder wens ik alle leden een goede, gezonde en veilige decembermaand.

Serve To Change Lives