Paul Harris Society

Zoals ik in de vorige Maandbrief heb aangegeven, ben ik sinds kort toegetreden tot de Paul Harris Society (PHS). Dit klinkt chiquer dan het in werkelijkheid is, omdat het er simpelweg op neerkomt dat ik doneer aan The Rotary Foundation. Iets wat wij natuurlijk allemaal zouden moeten doen als Rotarian, maar dan een iets hoger bedrag. Dit is echter ook relatief, maar daarover aan het einde van dit artikel meer…

Want, linksom of rechtsom, alles waar we trots op zijn binnen Rotary als het gaat om het realiseren van goede doelen en onze monumentale prestaties als bijvoorbeeld het uitroeien van polio, is gerelateerd aan onze Foundation.

Dichter bij huis, zijn we volledig afhankelijk van de giften aan TRF om onze Districtsgerelateerde grants uit te kunnen keren. Een mooie Grant Competitie, zoals we onlangs tijdens het Najaarsfestival hielden, is dus niet of slechts beperkt mogelijk zonder voldoende financiële middelen.

Ook ik heb langere tijd geworsteld met hoe, hoeveel en wanneer ik zou willen doneren. Every Rotarian Every Year is een logisch gegeven, maar als de donaties verlopen via de club, verlies je het oog, de controle, maar ook de binding met jouw donatie.

De wereldwijde norm is een donatie van $100 dollar per jaar per lid, wat vrijwel overal wordt gehaald, maar wonderlijk genoeg niet in ons eigen land. Ik denk dat dit mede komt, omdat we Überhaupt al geld geven aan goede doelenorganisaties, die meer gericht zijn op één doel i.p.v. een solidariteitsfonds, zoals onze eigen Rotary Foundation.

Ik zou de leden willen vragen om in ieder geval eens na te denken over de eigen donatie aan de Foundation. Heb ik elk jaar wel gedoneerd? Zo ja, hoeveel? Of, misschien nog veel belangrijker, waarom niet? Daarnaast zou ik in overweging willen geven om na te denken over de mogelijkheid om een kleine wijziging aan te brengen in de huidige giften aan verschillende goede doelen, zodat er $100 per jaar vrijkomt voor de Foundation.

Er is veel informatie te vinden over de Rotary Foundation op onze nationale en internationale websites, maar het spreekt vanzelf dat de Commissie TRF altijd beschikbaar is om vragen te beantwoorden en te ondersteunen bij individuele of clubdonaties. Ook de fiscale aspecten/ voordelen kunnen daarbij worden belicht.

Ik begon met dat ik een iets hoger bedrag doneer, maar dat dit ook relatief is. Als lid van de Paul Harris Society zeg je toe om jaarlijks $1000 dollar te doneren, wat neerkomt op dagelijks één Cappuccino op een terras. De stok achter de deur en het individuele karakter van de PHS geeft mij de juiste houvast om consistent te blijven doneren. In mijn geval in maandbedragen, maar de termijnen staat iedereen die deelneemt natuurlijk vrij.

Ik roep graag alle leden van het District op om bewust na te denken over doneren en hier een beslissing over te nemen, waardoor een bevredigende en duurzame oplossing komt voor de relatie van het lidmaatschap van Rotary en de bijdrage aan de Foundation.


DG Harald Been