December 2021

Ook dit keer zijn er persconferenties geweest waarop ik in mijn Maandbrief kan aansluiten. We zitten inmiddels in een strikte lockdown die tenminste aanhoudt tot 14 januari, maar we kennen de dril. Dit gaat waarschijnlijk langer duren.

In de media en nu ook in de politiek ontstaat een discussie die voor ons als Rotary relevant is, namelijk, hoe gaan we verder wetende dat het virus niet weggaat en dat er nog vele varianten kunnen volgen voordat er sprake kan zijn van normalisatie. Het feit dat vaccinatiegraden in West- en Oost-Europa nog onvoldoende zijn om de nieuwe agressieve varianten het hoofd te bieden, laat staan de vaccinatiegraad in de ontwikkelingslanden, geven aan dat er nog een lange weg is te gaan.

Na een paar jaar Coronacrisis weten we dat het virus volgens een bepaald patroon werkt en dat het in onze contreien vooral in het najaar en in de winter toeslaat. Dit is doorgaans de periode waarin Rotaryclubs op zijn actiefst zijn met bijeenkomsten en acties. Daarnaast wordt deze periode gebruikt om de functionarissen van Rotary op verschillende niveaus voor te bereiden op hun rollen tijdens de internationale assembly en de PETS.

Ik kan me nog herinneren tijdens de Gouverneursoverdracht in juni dat ik tijdens mijn eerste speech de aanwezige Assistent Gouverneurs en andere aanwezigen aanraadde om goed gebruik te maken van het zomerseizoen om de Fellowship te herstellen na de lange periode van beperkingen en lockdowns, ook met het oog op mogelijk weer moeilijkheden in het najaar. Ik wist toen natuurlijk nog niet hoe ernstig het zou worden.

Het thema van de discussie die we denk ik met elkaar moeten aangaan is die van aanpassing en lang(ere) termijn. Te beginnen op ons eigen niveau, namelijk op het niveau van de clubs en het District. Dit is natuurlijk niet makkelijk, omdat we nu eenmaal tradities hebben en ingeslepen gewoontes. We moeten ons de vraag durven stellen of de acties die we jaar na jaar doen, aangepast zijn aan de situatie waarin het virus ons heeft gebracht. Wellicht is het verstandiger om meer activiteiten te verschuiven richting voorjaar en de zomer en nazomer intensiever te gebruiken. Misschien is het beter om meer nadruk te leggen op hands-on acties in de buitenlucht, op zoek te gaan naar grotere en/ of beter te ventileren locaties voor de clubbijeenkomsten, een uitgebreider samenwerking m.b.t. tot het openstellen van Zoombijeenkomsten met excellente sprekers, met de programmering vaker een plan B vastleggen, meer flexibiliteit met het plannen van de PETS en de districtsconferenties etc., etc.

Het is misschien niet leuk om over dit soort zaken te moeten nadenken, maar wel verstandig. Aanpassingen kunnen ook niet op stel en sprong plaatsvinden, maar dat ontslaat ons niet om erover na te denken en actie te ondernemen. Corona is niet nieuw meer en we weten wat we ongeveer kunnen verwachten. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat het District en ikzelf voor jullie klaarstaat voor vragen en als klankbord.

Gelukkig zijn er ook leuke en goede zaken om te vermelden, zoals daar onder andere zijn: de Kerstacties van een aantal van onze clubs; De nieuw opgerichte Districtscommissie Duurzaamheid & Leefomgeving, maar ook de ervaringen van oud-gouverneur Jelle Houtsma-Grech als emigrant op Malta.

Mede namens de Staf van District 1580 wens ik jullie een gelukkig Nieuwjaar.

Serve To Change Lives