Beste changemakers,

Gezondheidskwesties staan hoog op de agenda vanwege de wereldwijde pandemie die nog steeds niet is uitgeraasd. In zekere zin heeft COVID-19 ons allen veel bewuster gemaakt van de rol en de verantwoordelijkheden van medici dan vóór we maskers moesten dragen en sociale afstand bewaren. Bovendien hebben we door deze pandemie ook geleerd wat wij kunnen doen om anderen veilig te houden.

December is bij Rotary de Maand van Ziektepreventie en -behandeling. De pandemie heeft helaas velen van nabij kennis doen maken met de menselijke tol die een ziekte kan eisen. Maar ziektebestrijding is iets wat Rotarians over de hele wereld al tientallen jaren doen. Het is zelfs één van de zeven aandachtsgebieden van Rotary.

We geloven dat een goede gezondheid en welzijn een mensenrecht is – ook al hebben 400 miljoen mensen over de hele wereld geen toegang tot essentiële gezondheidsdiensten. Het werk dat wij verrichten voor de oprichting van klinieken, oogziekenhuizen en bloedbanken, en voor de bouw van infrastructuur voor medische faciliteiten in achtergestelde gemeenschappen, komt allemaal voort uit de centrale overtuiging dat toegang, preventie en voorlichting de sleutels zijn tot het tegenhouden van dodelijke ziekte-uitbraken die de meest kwetsbaren het hardst treffen.

Mijn kennismaking met gezondheidswerk begon bij mijn Rotaryclub, Rc Calcutta-Mahanagar. Daar heb ik onder meer geholpen bij het opzetten van het programma ‘Saving Little Hearts’, dat in de loop der jaren meer dan 2.500 gratis hartoperaties heeft verstrekt aan kinderen uit India, Pakistan, Bangladesh, Nepal en Afrika. Voordat het programma internationaal ging, begon het lokaal met het doel om slechts zes operaties binnen onze eigen gemeenschap uit te voeren. Vandaag is ons doel om in de komende vijf jaar nog eens 20.000 operaties uit te voeren.

De wereld vertrouwt op Rotary om dit soort uitdagingen aan te gaan en een voorbeeld te zijn voor anderen. In de afgelopen tien jaar hebben medische professionals en overheidsmedewerkers gratis gezondheidsdiensten verleend aan 2,5 miljoen mensen in 10 landen tijdens de Family Health Days, die door Rotarians over de hele wereld worden georganiseerd. Vergelijkbare gezondheidsinitiatieven in India bieden ook duizenden operaties aan mensen in nood. Onze jaarlijkse medische missies naar Afrika zijn een uitstekend voorbeeld van hands-on service in ziektepreventie en -behandeling. Rotarians kunnen ook op lokaal niveau betrokken raken. Clubs in de Verenigde Staten en Mexico financieren bijvoorbeeld een medisch centrum in Guerrero, een kleine stad in Mexico. En natuurlijk is onze inspanning om polio uit te roeien veruit het beste voorbeeld van een positief burgerinitiatief in de gezondheidszorg.

Denk deze maand eens na over hoe uw club zich kan richten op het voorkomen en bestrijden van ziekten. Dit is het moment om het grootser, beter en gedurfder aan te pakken met zowel club- als districtsprojecten die méér mensen kunnen bereiken. Evalueer opnieuw waar je staat met jouw doelstellingen. Creëer strategieën die verandering waarborgen voor de volgende jaren, niet maanden.

Iedereen verdient een lang en gezond leven. Als we ons motto ‘Serve to Change Lives’ in de praktijk brengen, kunnen onze acties van vandaag mensen in de toekomst daadwerkelijk een langer en beter leven bezorgen.

Shekhar Mehta
President Rotary International

2021-2022