Januari 2022

De tijd waarin we leven kan op zijn zachtst gezegd interessant worden genoemd, met steeds minder wordende voorspelbaarheid. Werden we vanaf december geconfronteerd met een lockdown, even wezenloos zijn de huidige versoepelingen en de terugkeer naar een soort normaal.

Zoals ik in mijn vorige update aangaf, verwachtte ik dat we tot tenminste maart te maken zouden hebben met stevige beperkingen.

Nu kunnen we alweer fysiek bij elkaar komen. Dit vraagt veel van de stuurmanskunst van de huidige leiders en ik waardeer het dan ook zeer dat ze niet aflatend de clubs blijven begeleiden in deze veranderende situaties.

Kunnen we nu constateren dat de crisis voorbij is en dat we weer geheel kunnen terugkeren naar hoe het was voor de Corona tijd. Als iemand dit nu zou weten, ligt voor deze persoon grote rijkdom in het verschiet. Ik denk persoonlijk dat er wel wat is gebeurd met de clubs en het algemene Rotarygevoel en dat het daarom nog enige tijd zal kosten om alles weer op de rails te krijgen.

Om dit te vergemakkelijken, raad ik de clubs aan om op regionaal niveau elkaar te vinden. Hierin kunnen de regiovoorzitters een faciliterende rol spelen om clubs te verbinden en daardoor te versterken. Het is Überhaupt goed om als Rotarian eens over de grenzen van de eigen club te kijken en als clubs in een regio elkaar te inspireren.

Naar binnen gericht zijn is geen kenmerk van Rotary, ook al waren we de laatste jaren meerdere malen letterlijk in deze situatie gedwongen door de lockdowns. We zitten nu op de helft van dit Rotaryjaar en we hebben de fantastische omstandigheid dat ons onverwacht meer tijd wordt gegund om naar buiten te treden en invulling te geven aan Serve To Change Lives. Laten we dit met beide handen aanpakken.

Ik kijk uit naar het volgende fysieke evenement. De PETS van 19 maart onder leiding van DGE Madelon Schaap, waar de leiders van 2022-2023 worden voorbereid op hun jaar. Ik hoop ook op een grote opkomst van belangstellende leden bij de Assembly en de workshops die open staan voor ieder lid. Maak hier gebruik van.

Het Rotarywiel blijft natuurlijk ieder jaar doordraaien en daarvoor zijn geïnspireerde mensen nodig om dit mogelijk te maken. Ik doe die dit werk met groot plezier en heb met Madelon Schaap en Vincent Somers sterke opvolgers. We zijn op zoek om dit in de komende jaren te continueren en willen daarvoor niet alleen kijken naar de bekende gezichten in Rotaryland. Graag laten we ons verassen door leden die verantwoordelijkheid willen dragen. Vandaar de oproep voor een Gouverneur voor het jaar 2024-2025 in deze Nieuwsbrief, maar ook voor andere essentiële rollen in dit District.

Ik hoop dat we voor de volgende update nog meer goed nieuws hebben gekregen en daarom nog vrijer invulling kunnen geven aan ons Rotarian zijn.

Serve To Change Lives